Astronomi Araştırmaları İçin Ayrılan Kaynaklar

Astronomi insanların uzay merakından ve keşif isteklerinden doğmuş bir bilim dalıdır. Uzun yıllardır insanlar tarafından incelenmiş ve hakkında yorumlar yapılmış olan uzay hakkında yorumlamalar ve araştırmalar devam etmekte, gelişen diğer bilimler sayesinde yapılan gözlemlerin niteliği ve niceliği arttırılmaktadır. Ayrıca son yetmiş yıldır ülkeler arasında yaşanan uzay yarışı ve uzayı ilk …continue reading

Astronomideki En Karışık Konu Nedir

Astronomi genel olarak gök cisimleri ve sonsuz uzayı konu aldığından konu aralığı çok geniştir. Bu konular arasında anlaşılması çok güç olanlar ve hala anlaşılmamış olanlar mevcuttur. İnsan aklının tüm uzayı anlaması için gerekli süre belli ki henüz aşılmamıştır. Bu konular arasında bilim insanlarını en çok düşündüren konu kara deliklerdir. Çünkü …continue reading